ขณะนี้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างใช้งานได้ตามปกติแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานะโครงการ หากมีปัญหากรุณาติดต่อที่ คุณจงรัก 02-551-5834 ขออภัยในความไม่สะดวก ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัด ปีงบประมาณ
 = ร่าง TOR  = อยู่ในระหว่างการขายแบบ  = สิ้นสุดการขายแบบ  = ยกเลิกโครงการ จำนวน   รายการ  
No Data To Display
 
     
 
0002
002531451